Appointments

 Afspraken
To make an appointment: drop by the studio,we'll discuss he design Om een afspraak te maken: kom langs zodat wij het met jou over
with you, and set a date for your tattoo. het ontwerp kunnen hebben.
If you can't come to the studio for any reason (living abroad, for Mocht je niet langs kunnen komen: Bel of email degene door wie je
example), please call or email the artist you'd like to get in contact with.  getatoeŽerd wil worden.
We require a deposit of at least 80 Euros per appointment. Wij vragen een aanbetaling van 80 Euros per afspraak.
For appointments not made at the studio, (per Paypal or bank transfer, Voor afspraken die niet in de studio zijn gemaakt (bijvoorbeeld per
for example) we will usually ask for a larger deposit, just to be sure Paypal of bank overschrijving) zullen we in de regel een grotere
that you show up. aanbetaling vragen, om er zeker van te zijn dat u komt opdagen.
(Cancelling or postponing an appointment has to take place at least 1 (Het afzeggen of verzetten van een gemaakte afspraak moet minimaal 1
week in advance and only in the studio or per phone, NOT per week van tevoren gemeld worden - bellen of langs de studio komen -
email).  NIET per email ).
   
Some of us accept deposits through PAYPAL. Sommige van van ons accepteren PAYPAL aanbetalingen.
 
Our rate: We charge 125 Euros per hour, with a minimum of 80 Euros. Voor ons werk rekenen wij 125 Euros per uur, met een minimum van 80
This includes drawing the design, set-up of the sterile equipment Euros. Dat is: het tekenen, het opzetten van de steriele spullen en het
and the tattoo itself. Sometimes, (usually for small tattoos) tatoeŽren. Soms, (vooral voor kleine tattoos) zullen we een prijs
we'll give you a price estimate beforehand. afspreken.
If you think this is a steep rate: please take in consideration that you Mocht je het duur vinden, denk aan het volgende: je wordt getatoeŽerd
will be tattooed with the utmost care in the most sterile and hygienic in de meest steriel omstandigheden (zie onze hygiŽnerapport van de
tattooshop in Amsterdam (see our hygiene report from the Health GG&GD Amsterdam) en dat in een rustig en rookvrije omgeving.
Department of Amsterdam) in a quiet and smoke-free environment.  
Wij zullen ook een uniek tatoeage maken, speciaal met jou en voor jou
You will also get a unique custom design specially made with ontworpen, dat niemand anders heeft.
you and for you, that we never will copy on anybody else. Je hebt de garantie dat jij de enige bent met deze tattoo in ons
You will be assured to be the only one in our solar system with  this zonnestelsel.
tattoo.  
Ongeacht de grootte van de tattoo, geven wij elk klant de beste service
We take pride in giving the best service to each customer, no matter mogelijk.
how big the tattoo.  

 

Home Contact page Route/ Directions Appointments/ Afspraken Vergunning/ License Klanteninformatie .Customer info . Nazorg .Care instructions 

 RELOAD SITE